Fietsergonomie

Een fietser, op welk niveau en in welke discipline ook, wil zo efficient en zo comfortabel mogelijk zijn sport beoefenen. Probleem daarbij is dat een fiets, symmetrisch bij uitstek,weinig tegemoet komt aan de individuele anatomische en biomechanische kenmerken van het menselijk lichaam.

Meestal wordt de fietser, al dan niet met gesofisticeerde systemen, een houding aangemeten die gebaseerd is op algemeen geldende formules en principes. Er is een tendens om de middelen belangrijker te beschouwen dan het uiteindelijke doel . De commercialisering van de fietsergonomie is daar niet vreemd aan. Elk systeem, apparatuur of high-tech toepassing is absoluut ondergeschikt aan de kennis en ervaring van de persoon die de fietspositie mee bepaalt.

Er is echter meer. Aangezien fietsen een gesloten keten beweging is, heeft elk element uit deze keten invloed op de andere factoren die een correcte houding en beweging bepalen. Er wordt in het algemeen bijna uitsluitend belang gehecht aan de positie,hoeken en maten . Het is echter de manier waarop de fietser beweegt die van het allergrootste belang is. Hoe wordt de beweging aangestuurd ? Welke spieren werken ? Welke spieren recuperen ? .......

Fit-Concept is een procedé dat rekening houdt met de vele aspecten die een invloed kunnen hebben op de fietsbeweging. De kwaliteiten en/of gebreken van de fietser staan voorop. Conditie, kracht, lichaamsbouw,lenigheid,ervaring,medische achtergrond en doelstelling zullen in rekening gebracht worden bij het afstellen van de fiets.

Fit-Concept is een "trial and error" methode waarbij zeer attent ingespeeld wordt op de signalen van de fietser en naar een oplossing wordt gezocht vanuit een medisch wetenschappelijke en ergonomische achtergrond

Samenvattend kunnen we stellen dat we steeds op zoek zijn naar een BALANS in verschillende opzichten.

Balans in gewichtsverdeling ,hetgeen het stuurgedrag gaat beinvloeden en de kwaliteiten van de fiets tot zijn recht laten komen.Balans tussen de spieren die arbeid leveren en recupereren. Balans tussen het bovenlichaam dat zorgt voor de stabiliteit en de benen die zorgen voor de aandrijving.

Neem contact op

Interview

Na een inleidend vraaggesprek wordt er gepeild naar de ervaring,doelstelling,klachten en medisch verleden van de fietser.

Lichaamsmeting

De lichaamsmeting geeft mij een beeld van de lichaamsverhoudingen van de fietser. Ook kan het elementen die in het klinisch onderzoek werden vastgesteld bevestigen. De lichaamsmaten zijn voor mij niet absoluut,en worden verder niet gebruikt in het streven naar een ideale positie.

Bewegingsanalyse

Het analyseren van de beweging is essentieel in het streven naar een correcte fietspositie. Rijdend op je eigen fiets gaan we via video-analyse en spinscan-analyse na op welke manier de renner zijn kracht overbrengt op de pedalen. Afwijkende houdingen of bewegingen worden geregistreerd. De gegevens worden samen met de fietser bekeken. Er wordt gewezen op tekortkomingen en aangegeven wat de mogelijke oplossingen zijn.

Klinisch onderzoek

In het klinisch onderzoek gaan we na wat de fysieke mogelijkheden en beperkingen zijn van de renner,zowel per segment als in zijn totaliteit. We onderzoeken de elementen die een rol kunnen spelen bij het fietsen en gaan dieper in op de naar voor gebrachte klachten. Advies wordt gegeven en oefeningen worden eventueel aangeleerd.

Fietsmeting

De actuele afstelling van de fiets wordt via een 10-tal metingen in kaart gebracht,zodat eventuele correcties later duidelijk kunnen aangegeven worden. Ook schoenen en positie van de schoenplaatjes worden van naderbij bekeken.

Fietsafstelling

Na nog enkele bijkomende testen kunnen we dan beginnen aan de correctie van de fietspositie. Dit in de mate van het mogelijke d.w.z. alle materialen zijn voor handen om correcties uit te voeren en te laten aanvoelen, maar er wordt hier niets verkocht. Indien er andere onderdelen moeten aangekocht worden,zullen de juiste coordinaten meegegeven worden. U kan zelf via de spinscan volgen hoe de correcties een invloed hebben op de fietsbeweging. Een volledige video-analyse na de aanpassing is optioneel.

Spinscan

De SPINSCAN van Racermate laat toe om de kracht die op de pedalenuitgevoerd wordt te visualiseren en te analyseren.

Rijdend op je eigen fiets kan nagegaan worden in welke fase van de omwenteling je het meest efficient je kracht overbrent. Van daaruit kan advies gegeven worden naar afstelling, training en oefentherapie.

De Spinscan registreert per schijf van 15° de kracht die op de pedalen uitgeoefend wordt en kan de uitslag grafisch omzetten.

Motionview

Via MOTIONVIEW analyseren we de geregistreerde fietsbeweging in profiel,en zo nodig in dorsaal of frontaal aanzicht. De aangepaste houding kan dan optioneel terug geanalyseerd worden.